Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2019 09:20 (Üye) Soru : Merhaba. Yıllık iade alınacak gelir vergisinin geçmiş dönem borçlarına mahsubu yapılırken İVD'de oluşturulan mahsup dilekçesinde borç detay bilgilerinin girilmesi gerekiyor mu? İVD'de oluşturulacak mahsuben iade dilekçesinde borç detay bilgilerinin girileceği bir alan göremediğim için borç detay bilgi girişinin dilekçede nasıl yapıldığı konusunda bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.

Cevap : Bilindiği üzere Vergi iade ve mahsupları GİB Geksis siteminden yapılmaktadır.Bürokratik işlemlerin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi değiliz Danışma Birimi Mevzuatın uygulanması ile ilgili yorum yapar. Bürokratik işleyiş konusunda ilgili Kurumlardan bilgi talep ediniz..Ancak aşağıdaki link de belirtilen Kılavuzu incelemenizi öneririz. https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.