Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2019 09:42 (Üye) Soru : 2018 aralık ayında konkordato ilan eden bir firmadan 2018 kasım vadeli 200.000, aralık vadeli 100.000 tl çek alacağımız bulunmakta olup çekler ödenmemiştir.Ödenmeyen çekler için karşılık ayrılıp bu karşılığın 180 gelecek aylara ait gider hesaba aktarılarak 2019 yılında giderleştirilebilmesi mümkünmüdür?

Cevap : Konkordato sonucununda alacağınızdan vazgeçmeniz kararı alınması halinde karşılık ayrılır. Vazgeçilen Alacaklar VUK Madde 324 Konkordato veya sulh yoliyle alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.