Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2019 08:48 (Üye) Soru : Özel bir hastanede ameliyat oldum Faturamı verdiler, bu faturanın üzerinde KDV ve KURUMLAR vergisinden Muaftır Yazıyor, bu sağlık giderini kira geliri beyanımdan indirebilirmiyim gider yazabilirmiyim. teşekkürler

Cevap : İndirim yapamazsınız. Faturayı düzenleyen GV veya KV mükellefi olacaktır. GVK.89/2. maddesi aşağıdadır. 89/2.Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve GELİR g veya KURUMLAR vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.