Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2019 12:41 (Üye) Soru : Tüketiciye bedelli kitap teslimi yapan Eğitim Kurumlarının düzenleyeceği faturalarda KDV oranı yeni düzenleme ile 0% olmuştu. Düzenlenen faturalara ilgili tebliğde bahsi geçen "3065 sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca KDV’den istisnadır" açıklaması yazılmalı mıdır? Teşekkürler...

Cevap : Böyle bir şerh yazılması zorunlu değilidir. İsteyen yazabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.