Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2019 08:14 (Üye) Soru : Anonim şirketiz yönetim kurulumuz 2018 olağan g.kurulda 6 üyeli olarak seçilmiştir Yönetim kurulunda kararlar sözleşmeye göre oy birliği ile alınabiliyor YK da 4 üye şirket temsilinin 3 üyenin müşterek temsili ile yapılmasını isterken 2 üye ise temsilin 5 üyenin müşterek imzası ile olmasını talep etmektedir. Temsil yetkisinin devrine ait karar 2 üyenin olumsuz oyu ile alınamamıştır (Sözleşme ile oybirliği mecburiyeti sebebiyle) Sonuç olarak yönetim kurulu temsil yetkisini karar alamadığı için devredememiştir Bu durumda Kanunen Çift imza kuralı ile şirket 2 yk üyesinin imzası ile sınırsız temsil edilebilir mi? Herhangi 2 yk üyesi noterden imza sirkü çıkabilir mi? Şirket bu durumda nasıl temsil edilecek ? Kolay Gelsin

Cevap : Her ne kadar Ticaret Kanundaki m.370 de müşterek temsil denmiş ise de esas mukavelede aksi ön görülmemiş ise der, bu durumda esas mukaveleye uygun temsil şekli belirlenmiş olmalı veya esas mukavelenin ilgili maddesi genel kurul marifetince tadil edilerek uygun duruma getirilmeli,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.