Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2019 08:10 (Üye) Soru : Anonim şirketimizin tüm hisseleri nama yazılı çıplak paylardan oluşmaktadır yani hisse senedine bağlanmamıştır Bir ortak hisselerini diğer bir ortağa devredip ortaklıktan çıkmak istemektedir Şirket sözleşmesinde senede bağlanmamış nama yazılı hisselerin devrinin yönetim kurulunun onayının gerektiği hükmü yer almaktadır Hisse devri için sözleşmedeki bu kısıtlama (YK onayı) geçerli olur mu? Yoksa senede bağlanmamış hisseler için sözleşmede kısıtlama yapılamaz mı? Bu durumda ortak hisselerini diğer ortağa YK karşı çıksa da devredebilir mi? (Şirketde tüm sermaye ödenmiştir yani ödenmemiş hisse bulunmamaktadır?) Kolay Gelsin

Cevap : Anonim şirketlerde hisse senetleri(hisselerin devri) tescile tabi değil, diğer taraftan devrin yapılmasına yönelik esas mukaveleye ortaklar bazı özel durumları işaret edebileceği gibi tamamen yasaklanamaz, ancak pek tabidir ki var olan ortaklık yapısı içine de bir yabancının alınmasını engellemek üzere bazı zorlama ve kısıtlar getirilebilir ki, Yönetim Kurulunun oluruda bu çerçevede değerlendirmek yerinde olacağını düşünüyoruz, ortaklar arasındaki bu iyi niyetli devre Yönetim Kurulu art niyetle karşı çıkması halinde genel kurul marifetince yönetim kuruluda değiştirilebilir, veya konu yargıya taşınabilir durumda, satışın esas mukavelede YK nın onayına bırakılmış olmasından dolayı bu satış pay defterine işlenmeyeceğide göz önüne alındığında maalesef ki kilitlenme ve yargı gündemde olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.