Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2019 11:59 (Üye) Soru : iyi çalışmalar Sayın Danışman. Sorum tevkif edilen KDV'nin hangi dönemde beyan edileceği hususundadır.. Şirketimiz belirlenmiş alıcılar arasındadır. İhaleli iş kapsamında almış olduğumuz temizlik hizmetinin 01.03.2019-31.03.20019 dönemine ait 1. hakedişi 15.04.2019 tarihinde onaylanmıştır. Yüklenici firma tarafımıza 17.04.2019 tarihinde hakedişe istinaden faturasını düzenlemiştir. Tevkif edilecek olan KDV tarafımızca 03/2019 döneminde mi yoksa fatura dönemi olan 04/2019 dönemi hususunda değerli görüşleriniz arz ederim. Saygılarımla.

Cevap : Bilindiği üzere KDV fatura üzerinden hesaplanır ve KDV tevkifatı da aynı fatura üzerinden yapılır.Fatura ile yapılan tevkifat ilgili ayın beyannamesi ile beyan edilir. Hak ediş ile kdv tevkifaı ilişkilendirilmez tevkifatın kaynağı faturadır.Fatura tarihi dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.