Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.05.2019 09:49 (Üye) Soru : Merhaba, İlk defa A.Ş.'in genel kurul ve kar dağıtımı sürecini yapacağım. 2 Yerel Ortak ve 1 İngiltere Mukimi Tüzel Kişilik ortaklı A.Ş.'nin 2017 ve 2018 yıllarının olağan genel kurulunu yapıp, gündemde 2018 karının dağıtımı için yetki vereceğiz. Başkaca gündem maddesi olmayacak. Soru1) Daha önce Genel Kurul İç Yönergesi tescil ve ilan edilmiş olan firmanın 2017-2018 yıllarını aynı anda Çağrısız olarak Olağan Genel Kurulunu yapabilir miyiz? Soru2) Genel kurulda Ana sözleşmede herhangi bir değişiklik olmayacağı için komiser ve izin alınması gibi bir duruma gerek var mı? Soru3) Komiser atanması ve izin olmayacaksa, faaliyet raporu yazılması şart mı? Soru3) Olağan Genel Kurul ve kar dağıtımı sürecinin aşağıdaki gibi takip edileceğini anlıyorum? Süreçte kaçırdığımız bir husus var mı? * A.Ş. Yönetim kurulu kararı alıp, 2017-2018 yılları için genel kurulun yapılacağı yer, zaman ve gündem maddeleri kararlaştırılmalı ve karar noterden onaylatılmalı. * Genel Kurul tarihli Toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve karşılaştırmalı finansalların hazırlanması, şartsa faaliyet raporunun yazılması * Genel Kurul toplantı tutanağına Yönetim kurulu başkanı ve üyelerin imzası sonrası, Genel Kurul Defterine yapıştırılıp ilgili kararın noterden onaylanması * 2 suret noter onaylı Genel Kurul toplantı tutanağı ve imzalı hazirun cetveli ile birlikte Ticaret sicilden dilekçe ile Genel kurul kararının tescilinin talep edilmesi * Genel Kurul tescil işlemi sonrası alınan karar gereği "Kar Dağıtım" tablosunun oluşturulması ve ödeme süreci * Temettü ödemesi yapıldığı ayda Muhtasar beyanı ile stopaj ödenmesi Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap : İfadeye göre genel kurulda tescile tabi konu bulunmamaktadır, anacak genel kuruldan sonra genel kurul evrakı bir dilekçe ile sicil dosyasına konulması için evrak Ticaret sicili müdürlüğüne verilir, mersisden yapılacak işlemde bulunmamaktadır, *Bakanlık temsilcisi gerekli olan bir toplantı değildir, *tüm ortakların katılması halinde ilan yapılması gerekli değil, *iki yılın genel kurulu tek toplantı ile yapılabilir engel bir durum bulunmamaktadır, *kar payı için rakam genel kurulda belirlenip gerekir ise sürelerde veya yıl sonuna kadar denilerek yk ya yetki verilir, daha sonrada yk gerekli kararı alarak dağıtımları yapar. *vergisel (mali) konular ilgili alanlardan sorulması halinde cevaplandırılacaktır,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.