Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2019 10:59 (Üye) Soru : merhaba, MADDE 519- (1) Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. (2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da; c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. bu maddeye istinaden; 1.temettüyü, yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaştıktan sonra mı ödemeliyim. teşekkürler.

Cevap : kanuni yedeklerin ayrılmasından sonra ödenmesi geretiğini değerlendiriyorum,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.