Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2019 10:58 (Üye) Soru : Anonim şirket sözleşmesinde g.kurulda ve y.kurulunda kararlar oy birliği ile alınması gerektiğine dair hükümler mevcuttur Şirket 6 ortaklı ve bu 6 ortak aynı zamanda yk üyesidir 1 ortak ve yk üyesi hisselerini yüksek bedelden satıp şirketten çıkmak istemekte ve bunun için şirketin kararlarına olumsuz oy vererek şirketi sıkıntıya sokmaktadır Bu durumda şirket veya ortaklar ne yapabilir? Bu ortak şirketten çıkarılabilir mi? Sözleşme değiştirilemiyor karar alınamıyor oy birliği şartı nedeniyle? Ne yapılmalıdır? Not: Bu ortak ve yk üyesi her konuda muhalefet etmiyor sadece önemsiz görünen ancak şirket işleyişini sıkıntıya sokan kararlarda işlemez duruma getiriyor

Cevap : Esas mukaveleye bu maddenin konulmuş olması maalesef ki alınacak tüm kararları, bu maddenin tadili dahil bağlamış, Mahkemeye başvurularak çıkarma yoluna gidilebilir, ödenecek miktarı zaten şirketin değerlendirmesini yapılarak mahkemece belirlenecektir. yasal yoldan çıkarma dışında başka yolun kalmadığı anlaşılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.