Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2019 18:23 (Üye) Soru : Merhaba. E defter beratının süresinde gönderilmeme cezası bugün itibariyle ne kadar ? Bunun yanında süresinde göndermeme halinde hukuken sıkıntılı olabilecek bir husus mevcut mudur acaba?

Cevap : Değerli Meslektaşımız merhaba; Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalamalı ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına göndermelidir. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylamalı ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına göndermelidir. Ancak berat gönderme süresinden sonra beratların gönderilmesi durumunda elektronik deftere ilişkin olarak Tebliğlerle getirilen zorunluluklara uyulmadığında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur. iyi çalışmalar dilerim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.