Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2019 17:40 (Üye) Soru : İşletme defterine tabi olan gelir vergisi mükellefim, 2019/şubat ayında bir adet binek oto satın aldı. Ben bu araca hızlandırılmış amortisman (azalan bakiyeler) yöntemini uygulamak istiyorum. Fakat Defter beyan sisteminde Amortisman bilgilerinin " sabit kıymet ek bilgileri" altında "(usul) Amortisman yönteminin" altında sadece " kıst ve normal" bölümleri var. Yani hızlandırılmış amort. bölümü yok. Bu durumda defter beyan sisteminde hızlandırılmış amortisman yöntemini nasıl uygulayabilirim. Saygılarımla, iyi çalışmalar.

Cevap : Azalan bakiyeler yöntemi (VUK 315. md. Ek: 19.02.1963 tarih ve 205 Sayılı Kanun, 19. md.) bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden dileyenler kulla­nabilmektedir. Dolayısıyla defter beyan sistemine tabi vergi mükellefi bu yöntemi kullanamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.