Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.05.2019 17:16 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; 2019/Şubat tescil olan bir A.Ş. Tasfiye kararı almak istiyor, hiç faaliyet yapılmadı. Tasfiye süreci ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz ?

Cevap : Tasfiye kararı alındık dan sonra Tasfiye kararının tescil tarihini takip eden 4. ayın 1-ile son günü arasında 01/01/2019-Tescil tarihi arasındaki dönem için KV beyannamesi verilecektir.Tasfiye işlemi VD bildirilecek VD tasfiye halinde tescil yapacak,Yeni defterler tasdik ettirilecektir. Tasfiye süresi en az 6 aydır.6.ayın sonunda tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde Kapanış Beyannamesi verilir.Tasfiye süresince Geçici vergi beyannamesi hariç diğer beyanname ve bildirimler verilmeye devam edilir. Türk Ticaret Kanuna göre yapılacak işlemler için TTK kutusunu işaretleyerek sorunuz yeniden gönderiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.