Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2019 09:14 (Üye) Soru : sayın danışman, Alınan çeklerin faktoring şirketlerine verilerek finansman yapan mükelleflerimiz için bazı bankalar TDHP nında faktoringe verilen çeklerin 30 MALİ BORÇLAR kısmında takip edilmesini istiyorlar. Alınan çeklerin faktoringe verilmesi bir kredilendirme değil, alacağın devri çekin ise teminat olarak verilmesi işlemi olarak gördüğümden MALİ BORÇLAR kısmında TAKİP ETMİYORUM. 127 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabında takip ediyorum. Lakin bankalar ısrarla DİĞER MALİ BORÇLAR hesabında takip edilmesi için mükelleflerimize baskı yapıyorlar. Bu konuda yanlış bir uygulama mı yapıyorum, doğrusu nedir. saygılar

Cevap : Bankaların düşüncesi TDHP uygulamasına aykırıdır.Sizin düşünceniz doğrudur. Konu ile ilgili olarak Odamızın Yayın organı Mali Çözüm dergisindeki makaleyi aşağıdaki link den inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/53MaliCozum/18%20-%2053%20VOLKAN%20DEM%C4%B0R%20&%20BARI%C5%9E%20S%C4%B0PAH%C4%B0%20.doc
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.