Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2019 10:42 (Üye) Soru : ben yerel mahkemede davayı 16.06.2015 tarihinde kaybettim, davacı açılışta yatırdığı 10.314,75 tl ve avukatlık ücreti 37.400,00 tl dır. yargıtay kararı 21.02.2019 da kesinleşti. kesinleşme şerhi 21.02.2019 da tasdik olunur. tarih 11.03.2019 hakim imza. bu işlemde 1- faiz işleme tarihi hangi tarihtir. 2- bu işlemde avukat benden parayı talep etmeden icra takibi yapmaya yetkisi nedir açıklamalı cevap vermenizi 3- av serbest kazanç makbuzunu hangi tarihte ve nasıl hesap yapmalıdır. 4- bu tarihler ve değerler baz alınarak serbest melek kazanç makbuzunun hesaplanmasını arz ve talep ediyorum.

Cevap : 1-2. Bu konularda bilgi sahibi olan bir hukukçudan yardım alınız 3-Av.Serbest meslek makbuzunu Dava sonucu tebliğ edildikten sonra her zaman düzenleyebilir.Süre sınırı olmaz. 4-Mahkemenin hükmettiği Tutar baz alınarak makbuz GV stopajı ve KDV hesaplanarak düzenlenir. 37.500 Tutar 7.500 GV stopajı 30.000 6.750 KDV 36.750
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.