Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2019 14:29 (Üye) Soru : 1988 yılında Almanyada calısmaya baslayan bir kişi 2007 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak 4b sigortalı olarak çalışmaya başlıyor. Emekli olabilmek için yurt dışı borçlanması yaptığında borçlandığı gün türkiyede işe başladığı tarihten geriye doğru işleniyor bizim isteğimiz 1988 yılındaki günlere yazılarak ilk işe başlama tarihini o yıla çekmek. Kurumun verdiği bilgide 4a sigortalısı olan kişi istediği tarih aralığını borçlanabilirken 4b sigortalı olan kişinin borçlanması Türkiye deki işe giriş tarihinden geriye hesaplanır. Bu bilgiler doğrultusunda görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere; – Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. – Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçların tamamen ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. – Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir. – Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.