Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2019 12:34 (Üye) Soru : Merhaba, "ÖN MUHASEBE KAYDI" ve "MUHASEBE İŞLEM FİŞİ" belgeleri de Gümrük idaresi tarafından düzenlenmiş Gümrük Memuru ve Amiri tarafından imzalanmış belgeler.

Cevap : .Bizim verdiğimiz yanıtlar YORUM dur. Resmi görüş için GİB den özelge alınız. KDVK ilgili 34/1.maddesi aşağıdadır.MADDE metninde MAKBUZ tanımı yapılmıştır İndirimin Belgelendirilmesi Madde 34 1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve GÜMRÜK MAKBUZU üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir. 2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.