Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2019 13:20 (Üye) Soru : Merhaba, firmamız 17 Kasım 2018 tarihinde tasfiyeye girişi tescil edildi şu anda tasfiye dönemindeyiz. 2018 yılı 4.dönem geçici ve kurumlar vergisi beyannameleri onaylandı. 2019 yılına ait geçici vergi beyannamesi verilmeyecek diye biliyorum doğru mudur veya beyannameye vermemiz halinde sorun olur mu?

Cevap : Tasfiyedeki Şirketler Tasfiye sürecinde Geçici vergi beyannamesi vermezler 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; yetkili organlarının kararı ile tasfiyesine karar verilen kurumların, tasfiye kararının Ticaret Sicilinde tescil edilmesiyle tasfiyeye girdiği, bu kurumların Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği, söz konusu kurumların, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyecekleri belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.