Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.05.2019 13:31 (Üye) Soru : Büro faaliyeti devam ederken.Mevcutta hissedarı bulunulan ve defteri tutulan kooperatif te yönetim kurulu üyesi veya başkanı olmanın mesleki mevzuat açısından sakınca var mıdır? tüketim kooperatifi ve kurumlar vergisi mükellefidir.

Cevap : Büro faaliyeti olan meslek mensupları kurumlar vergisi mükellefi olan Tüketim Kooperatifine ortak olabilir.Ancak İmza yetkili yönetici ve başkanı olmaz. (Ticaret yasağı 3568 SK Md.45) İlgili Kooperatif ile mesleki sözleşme yapılarak muhasebe işlemleri ve beyannamelerini gönderebirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.