Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.05.2019 17:00 (Üye) Soru : Merhaba; KDV kanunun kur farkı kısmında ''Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.'' ifadesi yer almaktadır. Peki tam tersi durumda yapmamız gereken nedir. Ödeme önce geldi ve fatura 20 gün sonra düzenlendi. Bu durumda ortaya çıkan kur farkı için de fatura kesilmesi gerekmekte midir? Teşekkürler...

Cevap : Farkın SATICI LEHİNE olması halinde kur farkı faturası düzenlenmesi gerektiği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.