Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.05.2019 18:13 (Üye) Soru : Üstat Merhaba, Arsa ve arazimizi satacağız. KVK 5-1-e maddesi kapsamında % 50 lik istisnadan faydalanacağız. Arazi ve arsa üzerinde yer alan yol maliyetini de (251 Yer Üstü düzenleri Hesabında) arsa ve arazinin net defter değerinden düşülmeli midir?

Cevap : 250 Hesap da kayıtlı olan değer üzerinden işlem yapılır.251 hesap indirim yapılacak bir hesap değildir.251 hesabın tanımı ve işleyişi aşağıdaki gibi olacaktır. 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı: Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak amacıyla, yer altında veya yer üstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, tünel, bölme, iskele vb. yapıların izlendiği hesaptır. 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabının İşleyişi: Yeraltı ve yer üstü varlıkları satın alındığında veya inşa ettirildiğinde bu hesaba borç olarak kaydedilir, bu varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarıldıklarında alacak olarak kaydedilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.