Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2019 10:12 (Üye) Soru : Merhaba, Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinin tespiti raporunu hazırlıyorum. Özvarlığın hesaplanması bölümünde öz varlıklar toplamı geçmiş yıl zararlarından dolayı eksi bakiyeye dönüşüyor. Yani ödenmiş sermaye ve geçmiş yıl karlarının toplamı geçmiş yıl zararlarından daha düşük çıkıyor. Bu şekilde şirketin sermayesi özvarlığı içindeki değerini korumuştur maddesine uyuyor mu? Raporun oluşturulması ve oda tarafından kabul edilmesinde bu maddeyi yazmak şart mı? rından

Cevap : tescilli sermaye TTK 376 ya göre bu hali ile korunuyor denilemez, çünkü korunamamaktadır, ve özvarlık tespit tablonuzun altındaki dip nota sermayenin özvarlık içinde eksi .......... olarak yer aldığı ancak TTK 376 ya göre korunamadığı yazılmalı, ancak sermaye artışınız 376/1 in uygulama tebliğinin 10.maddesi ikinci bendine uygun düzeyde ve şekilde yapılması zorunluluktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.