Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.05.2019 09:12 (Üye) Soru : GEKSİS Kontrol Raporunda Hasılat-KDV Matrahı Uyumu kontrolü bölümünde çıkan uyumsuzluklar KDV 1 Beyannamesindeki 503 Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışı ve 504 Mal ve hizmet İadeleri matrahından kaynaklanmaktadır.Çünki bu satırlar Kümülatif Matraha eklenmektedir.Bu uyumsuzluğu açıklamak için vergi dairesine dilekçeyle izahat yapmak yeterli olurmu?

Cevap : Vergi Dairesine dilekçe ile bilgi verilmek sureti ile raporun düzeltilmesi sağlanması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.