Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2019 17:14 (Üye) Soru : taşınmaz ticareti yapan müşteri kdv ödemeden vergi mükellefi olmayan gerçek kişiden aldığı taşınmaz için alış ile satış arasındaki fark için kdv hesaplayacak burda kdv oranı nedir ? saygılar

Cevap : İKİNCİ EL GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların (Gayrimenkul) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların (Gayrimenkul) satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VEYA TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Vergi mükellefi olan kişi veya kurumdan kdv tahsil edilerek alınan g.menkul satışı için satış bedelinden 31/12/2019 kadar satılması halinde % 8 kdv tahsil edilir. Vergi mükellefi olmayanlardan kdv ödenmeden alınan g.menkullerin satışı için ise aşağıdaki işlem yapılır. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin (İŞ YERİ) alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka % 18 KDV (31/12/2019 KADAR %8) hesaplanacaktır. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 200.000 TL İş yeri satın alınıyor daha sonra Bu iş yerini 250.000 TL satmıştır. Alış bedeli 200.000 Satış bedeli 250.000 Fatura Düzenlenmesi Satış bedeli 250.000 KDV uygulanacak tutar (250.000-200.000) = 50.000 Hesaplanan kdv % 8 (50.000 %8) 4.000 (31/12/2019 den sonra % 18) Tahsil edilen tutar 254 .000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 200.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 50.000
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.