Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2019 17:32 (Üye) Soru : Merhaba, 7033 Sayılı Kanun ile OSB sınırları içerisinde yer alan kiraya verilmemiş olan binaların Emlak Vergisinden daimi muafiyeti sağlanmıştır. OSB sınırları içerisinde yer alan finansal kiralama sözleşmesi olan binamızın emlak vergisi yönünden değerlendirilmesini arz ederim.

Cevap : 1318 sayılı Emlak Vergisi Kanunun md.4/m) Vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle) (7033 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen ibare Yürürülük ; 01.07.2017)ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar Emlak vergisinde muaftır. Tanımlaması yapılmıştır. Madde metninde anlaşılacağı üzere OGS de G.menkul sahipleri emlak vergisi ödenmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.