Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.05.2019 17:37 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Merhaba, 14.02.2019 VUK-112/2019-2 sirkülerine istinaden Konkordato geçici mühlet kararı açıklayan firmalardan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı uygulaması başlamıştır. Sorunum şu şekildedir. Alacağa konu bakiye 1.000.000,00 TL ve 500.000,00 TL 2019-03/04/05 vadeli çekleri mevcut, toplamda açık hesap turarı 1.500.000,00 TL ' dir. firmanın 15.01.2019 tarihinde geçici mühlet kararı onaylanıyor. 03.04.2019 tarihinde de mahkeme iflas kararın açıklıyor. 1- 1.Dönem geçici vergi beyannamesini etkileyeceği için 1.000.000,00 TL cari bakiye mi yoksa 3.ay da vadesi dolup da ödenmeyen çek tutarlarını da dahil edip karşılık mı ayırmak gerekecek. yada açık hesabın tamamına yani 1.500.000,00 TL ye mi karşılık ayrılacaktır. (Sirkülerin diğer hususlar 4.maddesine dikkatinizi çekmek isterim.) Teşekkür ederim.

Cevap : Ödenmeyen çeke (belge) dayalı alacaklar için karşılık ayrılacağı görüşündeyiz. (4) Muaccel hale gelmediği için dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş olan alacaklardan, vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlayanlar, vadenin dolduğu hesap döneminde şüpheli alacak uygulamasına konu edilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.