Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2019 14:57 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım, Damga Vergisi ile ilgili yapmış olduğum mevzuat araştırmasında bir anlaşmanın sözleşme gibi Damga Vergisine tabi olması için gerekli koşulların Teklif ve Kabulün olması gerektiği sonucuna ulaştım. Hatta teklif ve/veya kabul beyanı için düşülen imza , ibare , paraf veya e-imzanın olmazsa olmaz olduğunu öğrendim. Ancak ticari hayatta firmalar tekliflerini e-mail veya pdf formatında hazırlamakta ve teklif formu içinde çoğu zaman teklifi yapan firmanın imzası bulunmamaktadır. Mal ve ya hizmeti satacak olan (teklifi yapan firma) genelde vermiş olduğu imzasız form üzerine mal/hizmeti alacak firmadan ıslak kaşe ve imza ile kabul onayı istemektedir. Sadece kabul imzası içeren teklifnameler damga vergisi konusuna girmekte midir? Bu noktada teklif imzasız olursa teklif değeri kazanmamış mı saymalıyız! Teklif değeri kazanmasa da üzerine kabul beyanı olacak imza düşülürse mutabık kalınmış bir sözleşme değeri kazanmamakta mıdır? Saygılarımla,

Cevap : DV kanununa göre Vergiyi doğuran olay için mutlaka ıslak imza şarttır. DV Kanununda KABUL imzası diye bir kavram yoktur.Konu hakkında yasal düzenleme olmadığı için yorum yapamıyoruz. GİB den özelge alınız. Not : Gizlilik kuralı gereği sorunuzun sonuna isim yazmayınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.