Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.05.2019 16:25 (Üye) Soru : Mükellef bir danışmanlık sözleşmesi imzalamış. İmzalanan sözleşmede danışmanlık gideri aylık 5.000tl, danışmana verilecek araç kirası 1.000TL, danışmanın ofis kirası için ödenecek tutar da 1.500tl olarak belirtilmiş. Sözleşmenin damga vergisini hesaplarken "Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır" hükmü gereği en yüksek tutar olan danışmanlık gideri olan (5.000tl*12ay) 60.000tl üzerinden mi hesaplamak gerekir. Yoksa "Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır" hükmü gereği bunların her birinden ayrı ayrı (danışmanlık ödemesi, ofis kira ödemesi, araç kira ödemesi) mı damga vergisi hesaplama gerekir?

Cevap : "Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır" hükmü gereği bunların her birinden ayrı ayrı (danışmanlık ödemesi, ofis kira ödemesi, araç kira ödemesi) damga vergisi hesaplanması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.