Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.05.2019 13:35 (Üye) Soru : Sorunun cevabı için teşekkürler Sözleşme iki nüsha bu durumda damga vergisi iki katına mı çıkar? Soru: Firma ile mal alım sözleşmesi yapıldı malların birim fiyatları var ancak ne kadar alınacağı yazılmamış sadece sözleşmenin bir maddesinde 250.000 TL cezai şart görünmekte bu durumda 250.000 TL ceza şartı üzerinden damga vergisi verilmeli midir? Yoksa bu sözleşme damga vergisi verilmez mi? Cezai şart için damga vergisi hesaplanacaksa binde 8,25 mi hesaplanmalıdır? Kolay Gelsin Cevap:Sayın, 250.000 TL için DV hesaplanır.DV oranı binde 9,48 dir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : 6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir. BU HÜKME göre DV SADECE BİR NÜSHADAN ALINIR.Vergi yi taraflardan birisi öder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.