Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.05.2019 10:23 (Üye) Soru : Portföy Yönetim Şirketi olarak yönettiğimiz bir fonun sahip olduğu avm de tamirat ve tadilat işlemi yapılacaktır, Yatırım fonlarında mevzuat gereği sgk dosyası açamıyor ve işçi çalıştıramıyoruz. avm nin yönetimi tamamen bağımsız bir firmaya verilmiş olup tüm işlemler bu firmalar üzerinden yapılmaktadır. sorum : Avm de yapılacak tamirat tadilat işlemleri için ihale düzenlenmiş olup ihaleyi kazanan firma ilgili inşaat sahası için sgk dosyası açmadan, işlemi sgk lı işçileri için düzenleyeceği görevlendirme yazısı ile yapmak istemektedir. ihaleyi kazanan firma Sgk dosyası açmadan bu işlemi görevlendirme yazısı ile gerçekleştirebilir mi? işlemin yaklaşık 3 hafta gibi bir sürede tamamlanması beklenmektedir. Teşekkür ederiz.

Cevap : 5510 sayılı Yasa’nın 83. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar ; Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il ve belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile il ve belediyelere ait olan teşekkül ve müesseseler, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler, gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı SGK Kurumunca araştırılmaktadır. İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanılması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarı SGK tarafından tespit edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.