Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2019 16:54 (Üye) Soru : merhaba, hizmet sözleşmesinin devri ile işçinin tüm hakları ve yükümlülükleri ile başka bir işletmeye devredilmesi durumunda hizmet sözleşmesini devir alan işverence devir tarihinden sonra işçinin işten ayrılması nedeni ile önceki işverenin yanında çalıştığı dönemi de kapsayan kıdem tazminatı ödemesinin tamamı kurumlar vergisi matrahının hesabında indirilecek gider olarak kabul ediliyor mu? görüşünüzü rica ediyorum. saygılarımla,

Cevap : Yeni İşveren tarafından ödenen tazminatın giderleşeceği eski işverene ait olan kısmın ise KKEG olarak kayıtlara alınacağı görüşündeyiz.Maliyeden özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.