Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.05.2019 11:20 (Üye) Soru : sgk yı yaparken bazı firmalarda 2.ay bazı firmalarım da 3. ay ücret bordrolarında gün ler 28 gün olarak hesaplanmış fakat ücret 30 gün üzerinden bordroya yansıtılmıştır.aradaki 2 ve/vya 3 gün farkı da otomatik olarak 01-istirahat olrak hizmet listesine atmıştır.Sanıyorum Luca dan kaynaklanan bir sorun neyse .Ben şimdi günleri ilave edip ücret sıfır yazıp ek bildirge olarak sgk ya verdiğimde ceza çıkarmı? çıkmaz ise bu konu ile ilgili sirkü veya genelge yi bana atınız lütfen cok acil mail adrs.isuluturk@gmail.com

Cevap : Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılacak düzeltmeler, düzeltme yapılacak sigortalının belgede yer alan prime esas gün ve/veya kazancını değiştiriyorsa, bu durumda işverenin iptal ve/veya ek aylık prim ve hizmet belgesi vermesi gerekecek, ayrıca ek belgenin ait olduğu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi geçmişse, işverene idari para cezası uygulanacaktır. 5510/102/ ................ 2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.