Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.05.2019 13:51 (Üye) Soru : Merhaba Eğitim ödeneği tüm öğretmenlere verilir. Ama eğitim öğretim tazminatı ücretli öğretmenlere, emekli öğretmenlere, okul çalışanı oldukları için idari kadro ve hizmetli kadrosuna da veriliyor mu? yoksa sadece kadrolu öğretmenlere mi veriliyor? Teşekkür ederim.

Cevap : 20.03.1997 tarih ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eğitim Ve Öğretim Tazminatı -Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil İlköğretim Müfettişleri hariç olmak üzere) a) 1 ve 2 inci derecelerden aylık alanlar için %82 sine, b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %78 ine, c) Diğer derecelerden aylık alanlar için %70 ine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca; a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için %15 ine, b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için %10 una, -Hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarı, ödeme usul ve esasları her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. -Bu tazminat, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.