Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.05.2019 08:18 (Üye) Soru : Merhaba, Çağrısız yapılan standart özel bir karar alınmayan genel kurul toplantı tutanağının tescil ve ilan edilmesi zorunlu mudur?

Cevap : TTK bakımından,mersis uygulanması ve Müdürlükler uygulamasındaki parelellik tescile tabi bir konu var ise o konu tescil edilmektedir, örneğin yk seçimi, esas mukavelede madde tadili,,bağımsız denetime tabi şirketlerde denetçi seçimi, gibi konular tescil ve ilana tabidir, hesapların ibrası, yk ibrası, kar payı dağıtım gibi konular tescile tabi konular değildir ve tescili yapılmaz, ancak dilekçe ekinde evrakın sicile dosyasına konulmak üzere Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.