Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2019 11:02 (Üye) Soru : iyi günler oto park işletmecilği faaliyeti ile iştigal eden .... Ltd Şti'nin ortağı 03.12.2011 tarihinde vefat ediyor. söz konusu şirketin SMMM ile sözleşme olmasına rağmen şirketin beyannamesinin süresinde verilmediği meslek mensubunun ilgili beyannameleri vermemesiyle ilgili olarak ölen şirket ortağının mirasçısı kızına da bilgi vermediği bu nedenle kızının da beyannameyi vermemesi sebebiyle 2012 yılı 1 ila 9. aylar arası gelir vergisi beyannamesi vermemekten 11700 tl özel usulsüzlük cezası kesilmiş olup mirasçının söz konusu cezayı odeyip SMMM'ye sorumluluğundan dolayı Rücu ettirebilirmi? Ettirebiliyorsa nasıl bir süreç izlemeliyiz.

Cevap : Meslek mensubu Limited şirketin ortağının vefatı ile şirkete ait beyannameleri vermek zorundadır.Şirket devam ediyor. Ortak vefat etmesi bu yükümlülükleri yerine getirmesine engel değildir. Diğer taraftan GV beyannamesinden bahsediyorsunuz .Ölen Şahız ayrıca GV mükellefi ise ve meslek mensubunun sözleşmesi varsa elbette beyannamelerini verecektir. Rucu davasının nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda yorum yapamayız.Konu hakkında bir Av.dan bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.