Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.06.2019 12:37 (Üye) Soru : Sayın danışman,genç girişimciye bağkur desteği ile ilgili adi ortaklık, şahıs şirket ortaklığı, ve tüzel kişilik ortaklığı ayrımı nasıl yapılacak limited şirket ortağı gerçek kişi diğer şartları taşıması halınde bağkur desteğinden yararlanır mı tşk.

Cevap : 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanların, vergi teşvikinden yararlanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi. • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması. • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması. • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.