Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.06.2019 10:27 (Üye) Soru : Merhaba; 27103,17103 sgk teşviklerinden işverenin eş veya çocukları faydalanabiliyor mu ? İyi çalışmalar...

Cevap : İşveren yönünden : d) Özel sektör işvereni olması, e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, f) APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, g) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, i) İhale konusu iş üstlenilmemiş olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. fiili çalışması olan ve bu çalışması karşlığında ücret alan eş ve çocuklarda yararlanabiliri.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.