Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.06.2019 10:52 (Üye) Soru : Merhaba, Dinlenme süresi gün içerisinde bölünerek kullandırılabilir mi? Örneğin; Yarım saat yemek molası 15 dk çay ve 15 dk çay molası şeklinde . Teşekkürler

Cevap : Ara dinlenmesi; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle, işçilerin o gün yapacakları toplam çalışma süresine orantılı olarak ve en az Kanunda öngörülen süreler kadar, kural olarak aralıksız olarak verilen ancak sözleşmelerle aralıklı olarak da belirlenebilen ve de günlük çalışma süresinden sayılmayan dinlenmedir. Ara dinlenme süreleri 4857 sayılı İş Kanunu md. 68/1. fıkrasında, işçinin o günkü toplam çalışma saatine paralel olarak düzenlenmiştir. Buna göre; 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat olarak verilir. Ara dinlenmesine ilişkin bu hüküm nispi emredicidir ve ara dinlenmelerinin alt sınırını belirtir (4857 sayılı Kanun md. 68/2). (4) İşçinin aleyhine olacak şekilde Yasada belirtilen süreler daraltılamaz. (5) Ancak sözleşmelerle daha fazla ara dinlenmesi kararlaştırılması mümkündür
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.