Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2019 14:55 (Üye) Soru : Merhaba; Özel eğitim kurumları mükelleflerinden çokça aşağıdaki soru gelmekte bizlerde tereddütte kalmaktayız.Bilgi vermemiz açısından yardımlarınızı bekliyoruz.Bizlere şu yönde soru gelmektedir. *Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 23.02.2018 tarihli 2017/1 Esas, 2018/2 Karar sayılı kararına göre özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile yapılan belirli iş sözleşmesinin bir kaç dönem birbirini takip etse bile kıdem tazminatına hak kazanamadığı işleminin doğruluğu mükellefler tarafından öğrenilmek istenmektedir.

Cevap : 4a kapsamında sigortalı bidirilen ve iş sözleşmesine tabi olarak bir işyerinde fiili çalışması olan kişi işin sonlanma nedeni 1475/14 md de sayılan kıdeme hak kazanma maddeleri arasında yeralıyor ise kıdem tazminatını almaya hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.