Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2019 14:57 (Üye) Soru : Merhaba, İş yeri çalışanlarına günlük 9,80 TL aylık net 294 TL yemek parası vermek istiyor. Bordroya yansıttığımız zaman Gelir Vergisi kesintisi ve SGK kesintisnin yapıldığını görüyorum. GELİR VERGİSİ 186 NOLU GENEL TEBLİĞİNE göre Gelir Vergisi istisna olması gerekiyor. Size sorum; Yemek parasının bordroya yansıtıldığında Gelir Vergisi ve SGK kesintisi olmalı mı? olacaksa oranları ve gerekçesini öğrenebilir miyim? Teşekkürler,

Cevap : Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6'sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, aylık prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir. Ticket-Yemek Kuponu-Sodexo verilmek suretiyle yemek yardımı sağlanması durumunda SGK primine dahil edilmeyecektir. Sadece Nakit yemek parası ödemelerinde istisna tutarı aşan kısım sigorta primine dahil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.