Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.06.2019 10:05 (Üye) Soru : Merhaba Okulda mali müşavirim. Bir öğretmeni hamilelik nedeniyle işten çıkarabilir miyiz? çıkarmamız halinde bunu işverene bir yaptırımı var mı Tazminatı farklı mı hesaplanır. İşe iade davası ile karşılaşabilir miyiz

Cevap : Eşit davranma ilkesi Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. İşçinin hamilelik nedeniyle işten çıkarılması haklı neden olmayıp işçi lehine tazminat hakkı doğurur. Eğer çalışan sayınız 30 ve üzeri ise işçinin işe iade davası açma hakkı vardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.