Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.06.2019 09:34 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; –– 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149) 'a istinaden; Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV muafiyetinin uygulaması hakkında, hangi evrakların hazırlanıp ilgili kurumlara ibraz edileceği hususunda detaylı bilgi verilmesini rica ederim. Saygılarımla

Cevap : Kararname dışında tebliği veya sirkü yayımlanmadığı için bürokratik konularda bilgi sahibi değiliz.Konu ile ilgili olarak döviz satın alacağınız bankadan bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.