Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.06.2019 12:01 (Üye) Soru : işçi çalıştığı işyerinden farklı tarihlerde üç defa işe girip çıkmıştır.her giriş ve çıkış tarihi arasında üç dört ay boşluk bulunmaktadır.her çıkartmada kendisine kıdem tazminatı ödenmiştir..bukez çıkartmada hesaplanacak kıdem tazminatı için çalıştığı süre hesabında arada geçen boşluklar çıkartılarakmı hesaplanması gerekiyor.ilk giriş tarihi beş yıl öncedir.

Cevap : İşçi önceki çalışması sırasında kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten ayrılmış ve kendisine hak ettiği kıdem tazminatı ödenmişse, bu durumda o işçi aynı işyerinde tekrar işe başladığında kıdem tazminatı yönüyle kıdemi yani çalışma süresi sıfırdan başlatılır, önceki çalışma süreleri dikkate alınmaz, dolayısıyla o işçi o işyerinde ilk defa işe girmiş gibi işlem yapılır. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin 8 inci fıkrasına göre, aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ' ödenmez, hükmü esas alınarak, kıdem tazminatı ödenmiş sürelerin, mahsup suretiyle dahi olsa dikkate alınamaz, kıdem tazminatı, bu süre ve/veya süreler göz önüne alınmaksızın bulunacak kıdeme göre hesaplanır, Yargıtay da bu görüştedir. Örneğin Yargıtay: Kıdem tazminatı ödenen emeklilikten önceki çalışma süresi kıdem tazminatı hesabına dahil edilerek yeniden hesap yapılamaz. Mahkemenin bu hesap tarzını benimseyerek ve emekli olduğu tarihte ödenmiş olan kıdem tazminatını mahsup ederek hüküm kurmuş olması doğru değildir. Kıdem tazminatı ödenen sürenin birleştirilmek suretiyle hesap yapılması ve ödenenin tenzili sadece işverenin daha az kıdem tazminatı ödemek amacı ile hareket etmiş olması hali için sözkonusudur şeklinde karar vermiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.