Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2019 12:32 (Üye) Soru : Kolay gelsin. Konut alım satım işi ile uğraşıyorum. KDV kanunu 17/4 maddesi uyarınca kdv'den muaf olarak icradan daire satın aldım.85.700 tl ye aldığım bu daireyi 87.000 tl ye sattım. Kafama takılan soru şu: 17/4 uyarınca kdv muaf olarak aldığım bu daireyi sattığımda kdv hesaplayacak mıyım? Hesaplayacaksam 87.000+kdv mi olacak? Kdv kaç olacak? Yoksa iç kdv alarak mı hesaplayacağım? İyi Çalışmalar.

Cevap : KDV de muafiyet yoktur.İSTİSNA vardır. KDV 17/4. madde başlığı "Diğer İSTİSNALAR " olarak düzenlenmiştir. İKİNCİ EL GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya TAŞINMAZ ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların (Gayrimenkul) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların (Gayrimenkul) satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VEYA TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin (İŞ YERİ) alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka % 18 KDV (31/12/2019 KADAR %8) hesaplanacaktır. G.menkullerin (KONUT ) alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka 150 metre karenin altın ise % 1 KDV hesaplanacaktır. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.