Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.06.2019 16:03 (Üye) Soru : Serbest meslek olan diş hekiminin aldığı malzemeleri 153 hesapta mı yoksa 740 hesapta mı göstermem gerekiyor.

Cevap : Serbest meslek erbapları TDHP kullanmaz.153-740 hesap Bilanço esasına göre defter tutan TİCARİ kazanç sahipleri kullanır.diye hesap olmaz .VUK 210.maddesi aşağıdaki gibidir. Serbest Meslek Kazanç Defteri Madde 210 Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır. Hekimler diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol defterinde göstermek şartiyle ayrı kazanç defteri tutmıyabilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.