Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2019 14:16 (Üye) Soru : Merhaba Mahkeme kararına istinaden geçmiş döneme fazla mesai sebebi ile ek bildirge verilmiştir. Bu ek bildirgeye istinaden tarafımıza idari para cezası düzenlenmiştir. SGK ile görüşmem de prim kazancını ilgilendiren tüm ek bildirgelerde idari para cezasının düzenleneceği bilgisi verilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla Mahkeme kararına istinaden düzenlenen ek bildirgelerde idari para cezası düzenlenemez. Konu hakkında görüşünüzü rica ederim.

Cevap : Mahkeme kararında iade davasındaki usüldür o; Usulüne uygun yapılan işe iade başvurusu üzerine işçinin işe iade başlatılması halinde, işverenin işe davet tebligatının sigortalı tarafından alındığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar; işçinin işe iade alınmaması halinde ise işçinin işe iade için yapmış olduğu başvuru tebligatının işverence alındığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar tahakkuk eden primlerin ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak ve gecikme cezası/gecikme zammı uygulanmayacaktır. İşi iade kararına istinaden düzenlenen ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ve işten ayrılış bildirgesinin işyerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle ve bu dilekçeye mahkeme kararı ile işçinin ve işverenin yapmış olduğu bildirimlere ilişkin tebliğatların birer nüshasını da eklenerek sunulması gerekmektedir. Yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen fazla mesai ücretinin ücreti dışı olarak değerlendirilmesi halinde hizmet akdi de sona ermesi halinde en son ayın kazancına dahil edilmesi gerekmekte, fakat Kurum ve teamüllerde fazla mesai ücreti ücretler başlığı altında yer aldığından, Kurum bu ödemeleri hak edilen aya mal ederek tahakkukunu bu yönde yapmaktadır. Bu da işverenlere geçmişe dönük tahakkukun yapıldığı her ay için idari para cezası anlamına gelmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.