Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2019 14:06 (Üye) Soru : Sayın Danışman Üstatlarımız Merhaba, Güncel mevzuat ve uygulamada faaliyeti tamamiyle transit ticaret olan ticaret şirketleri veya şahıslar uygulama yaparken aşağıdaki işlemler doğru mudur ? 1-Kdv konusuna girmiyor dolayısıyla beyanda bildirilmeyecek, 2-Babs formlarını hadleri aşması halinde alımda 111.. satışta 222 olarak bildirilecek, 3- Genel masraflar(kira,muhasebe, gümrük,noter,tercüme ) giderlerle ilgili kdv ler indirim konusu yapılamaz, Not: yapılır diyen var? 4- Yurtiçi bu masraflardan kaynaklı oluşan devir kdvler yüklenmek yoluyla iade alınabilir, 5- Alış ve satış faturalarının bedelleri ödendiğinde oluşabilecek kur fakları fatura kesilmeksizin 646,656 hesaplarda takip edilecek, 6- Transit ticarete ilişkin yurt dışında ödenen ve farklı dillerde düzenlenmiş belgelerin yine merkez bankası alış kuru ile gider yazılabilir, 7- İlgili ticaretten oluşan karın Türkiye de yerleşik olmayan yabancı ortakları dağıtımında stopaj söz konusu olup olmayacağı Cevaplarınız için teşekkür ederim şimdiden. İyi Çalışmalar

Cevap : 1-Transit ticaret teslimi KDV beyannamesinde yer almaz. 2-Ba Bs formlarında belirtilen kodlar ile bildirim yapılacaktır. 3-Yapılan giderler veya diğer unsurlar için ödenen KDV indirim konusu yapılır. 4-İade hakkı doğuran işlemler için elbette kdv iadesi talep edilir. 5-Fatura düzenlenmez ,dönem sonlarında kur değerlemesi yapılır. 6-Belge olması koşulu ile gider yazılır. 7-Türkiye de yerleşik olmayan (Dar mükellef Gerçek kişi) yapılan kar dağıtımında % 15 oranında GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.