Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.06.2019 18:32 (Üye) Soru : Firmamızın (ltd) vergi borcu yaklaşık 300.000 TL iki aracımız vergi dairesince hacizli - Araçların piyasa fiyatı ikisi yaklaşık 160.000 TL civarı Bu vergi borcunu ödeyecek durumumuz yoktur ve biz araçların satılıp vergi borcumuzdan düşülmesini istiyoruz Biz vergi dairesince hacizli olan araçlarımızın satışının yapılıp vergi borcumuza mahsup edilmesini istiyoruz Bu işlem nasıl olur? Araçlar satılıp vergi borcundan düşülebilir mi? Ne yapmalıyız veya nasıl bir işlem yapılabilir? Kolay Gelsin

Cevap : Hacizli araç 6183 sayılı kanunda belirtilen süreçler tamamlandık dan sonra VD tarafından zaten satışı yapılacaktır. Satış dan elde edilen bedel borçlara mahsup edilir.Mükellefin bu süreç de yapacağı bir işlem yoktur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.