Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.06.2019 09:25 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım, İkinci el oto alım satım işi ile iştigal olan mükellefimizin vergi mükellefi olan kişiden almış olduğu binek otomobilin satışında; noter satış sözleşmesinde kdv dahil ibaresi var ise araç satış karı üzerinden hesaplanan kdv matraha dahil olarak mı hesaplanacak.Örneğin noter satış sözleşmesinde 25.000-tl kdv dahil satış yazılı araç alış bedeli 20.000-tl ise matrah : 5000tl+kdv mi olacak yoksa 4950,50-tl+kdv midir.

Cevap : Vergi mükellefi olan kişiden alınan araç için sizin yapmış olduğunuz hesap yapılmaz. Vergi mükellefi olan kişi size KDV hesaplaması olan Fatura düzenleyecektir.Noter senedine göre işlem yapılmaz. Alış ve satış faturasına göre hesaplama yapılır. VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN ALINACAK ARAÇ İÇİN AÇIKLAMA: 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN 30/06/2019 kadar % 1 KDV HESAPLANACAKTIR. Sonraki tarihlerde % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 20.000 TL İKİNCİ EL BİNEK OTO satın alınıyor . Bu ikinci el oto 25.000 TL satmıştır. Alış bedeli 20.000 Satış bedeli 25.000 FATURA DÜZENLENMESİ : Satış bedeli 25.000 KDV uygulanacak tutar 5.000 Hesaplanan kdv %1 50 Tahsil edilen tutar 25.050 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 20.000 KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar: 5.000 Bs formunu yazılacak tutar (25.050 -50 )= 25.000 TL( B formlarında KDV hariç tutar yazılır.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.