Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.06.2019 08:57 (Üye) Soru : Gerçek kişi mükellefin, yanında çalışan personel müşterilerden aldığı tahsilatları zimmetine geçirmiştir. Olay hukuka intikal etmiş mahkeme mahkumiyet kararı vermiştir. Ancak zimmete geçirilen para telafi edilemedi. Zimmete geçirilen bu bedelin mükellef tarafından gider yazılabilir mi.?

Cevap : Hayır böyle bir gider yazılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.